İskoçya’da Kurumlar Vergisi

Teknik olarak Kurumlar Vergisi, kurumların net kazançları üzerinden hesaplanan ve belli bir oranda tahsil edilen bir vergidir. Özel şirketlerden, kooperatiflere, iktisadi kamu kuruluşlarından, dernek veya vakıflara kadar pek çok kuruma ait işletmeler kurumlar vergisinin konusunu oluşturur. Her ne kadar İskoçya’da şirketiniz, gelir seviyesine göre pek çok vergi muafiyetine sahip olsa dahi, her şirket mutlaka Kurumlar Vergisi ödemek zorundadır.

İngiltere’de kurumlar vergisi, HMRC (İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi) tarafından hesaplanır ve tahsil edilir.

İskoçya’da kurumlar vergisi, HMRC (Gelir ve Gümrük İdaresi) tarafından hesaplanmakta ve tahsil edilmektedir.

İskoçya’da güncel kurumlar vergisi oranı %19'dur. Kurumlar verginiz, cironuz üzerinden değil net karınız üzerinden değerlendirilir. Şirket adına yapılan tüm harcamalar gider olarak değerlendirilir. İskoçya’da kurumlar vergsinin hesaplanması ve doğacak vergilerin ödenmesi HMRC (Gelir ve Gümrük İdaresi) tarafından yapılmaktadır.

İskoçya’ya gelmeden, çevrimiçi olarak limited şirket kurmak ve yönetmek için https://iskocya.limited adresini ziyaret edebilirsiniz.

--

--

İskoçya Limited
0 Followers

24 saat içinde Glasgow’da bir sanal ofisiniz olsun ve Birleşik Krallık tarafından tescilli Limited şirketiniz ile tüm dünya ile ticarete başlayın